• 14264813_1080726035346290_5959724356767393146_n

  अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यास शासनाची मंजुरी

  महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली माहिती

  मुंबई : राज्यातील अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांचे मानधन आयुक्तालयस्तरावरुन उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन येथून गोषवारा पद्धतीने एकत्रित आहरित करुन (PFMS-Public Financial Management System) या प्रणालीद्वारे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

  श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, अंगणवाडी कर्मचारी यांचे मानधन वेळेत मिळण्यासाठी व मानधन वाटप कामकाजात पारदर्शकता राहण्यासाठी पीएफएमएस प्रणालीद्वारे मानधन प्रदान करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनानेही अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांचे मानधन याच प्रणालीद्वारे करण्याबाबत सूचित केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

  आयुक्तालयस्तरावर राज्यातील सर्व प्रकल्पातील अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांची एकत्रित हजेरी व त्याद्वारे देयक तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती संकलित करण्यासाठी आयुक्तालयाने येस बँकेच्या मदतीने संगणक प्रणाली (Software) विकसित केले आहे. या विकसित केलेल्या प्रणालीसही मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व सेविका, मदतनीस यांनी नावे, बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक, आहरण व संवितरण अधिकारी यांची माहिती अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे मानधनाची रक्कम सेविकांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची पद्धत पूर्ण राज्यात लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.