• post image2

    सामाजिक जाणीव

    परळी शहरातील ती घटना तर माझी झोप उडवणारी ठरली. परळीच्या नाल्यात स्त्री जातीचे अभ्रक सापडल्याची घटना कळली आणि मन विषन्न झालं. खर तर समाजात घडत असलेल्या …